Manipulation

Mobilisering eller manipulation för att förbättra rörlighet i specifika leder.

Vid mobilisering håller jag mina händer nära leden och utför en långsam rytmisk töjning. Manipulationen sker genom att jag håller mina händer nära leden och utför en snabb rörelse med minimal kraft. Efter det återställs den normala rörligheten i leden.